อุตสาหกรรมไม้แปรรูปเป็นธุรกิจส่งผลโดยตรงต่อการตัดไม้ ยืนยันอุตสาหกรรมไม้แปรรูป มิได้ส่งเสริมให้คนบุกรุกทำลายป่า เพราะช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำเข้าไม้จากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 60 ของการใช้ประโยชน์จากไม้ในประเทศ นั่นแสดงให้เห็นว่า ปริมาณความต้องการใช้ไม้ในประเทศยังคงมีอยู่เท่าเดิม แต่ต้นไม้ในประเทศไทยกลับเหลือน้อยลงเต็มที การโค่นต้นไม้ทุกต้นจึงต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด

“สุรเชษฎ์  ดาวดึงษ์” ผู้จัดการ บริษัทสุรฉัตรโฮว์ดิ้ง จำกัด นับเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหนุ่มหัวก้าวหน้าของจังหวัดพะเยา จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำงานตำแหน่งวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากนั้น ลาออกกลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัว เขาเป็นลูกหลานคนเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ต้นตระกูลประกอบอาชีพค้าขาย ตั้งแต่ยุคแลกเปลี่ยนสินค้าไม่นิยมใช้เงินตรา แต่สายธารธุรกิจเปลี่ยนแปลง ครอบครัวประสบปัญหาการเงินอยู่ในภาวะล้มละลาย ต้องขายกิจการโรงน้ำดื่ม ขายร้านสะดวกซื้อ นำเงินปรับโครงสร้างหนี้ จากนั้นขายไม้สักในสวนตนเอง แล้วนำเงินก้อนนั้นประมูลไม้แล้วล้มจำหน่ายเป็นไม้ท่อน

หลายปีในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป สุรเชษฎ์ สร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ด้วยการนำนวัตกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือ ITAP มาทดลองปรับใช้ในธุรกิจ

“ต้นไม้ 1 ท่อน เมื่อแปรรูปจะได้เนื้อไม้ 40 เปอร์เซ็น ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นขยะทางอุตสาหกรรม”

สุรเชษฎ์ ทดลองใช้นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมในธุรกิจ ด้วยแนวคิด Reduce deforestation เพราะไม้แต่ละต้นกว่าจะเติบโตใช้เวลายาวนานหลายปี เมื่อล้มไม้หนึ่งต้นอันเป็นทรัพยากรรมธรรมชาติที่สำคัญ ต้องใช้ไม้ท่อนนั้นอย่างคุ้มค้า ด้วยการนำเศษไม้ซึ่งเหลือจากการแปรรูปมาอัดเป็นไม้แผ่นและไม้เหลี่ยม จากนั้นนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ออกจำหน่าย

ปัจจุบัน บริษัท สุรฉัตรโฮว์ดิ้ง จำกัด มีโครงกางสร้างบ้านไม้ประกอบ ด้วยการทำส่วนประกอบบ้านไม้ทั้งหลังส่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อขนส่งถึงประเทศญี่ปุ่นก็นำส่วนประกอบบ้านมาประกอบเป็นบ้านไม้หนึ่งหลัง แนวคิดคล้ายของเล่นประเทศญี่ปุ่นที่พวกเขานิยม คือมีส่วนประกอบบ้านไม้ มีแรงงาน ประกอบบ้านตามแบบคู่มือ มีจุดเด่นอยู่ที่ราคาถูก ไม่ต้องเสียค่าออกแบบสร้างบ้าน สร้างบ้านได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยังนำขี้เลื่อยซึ่งเป็นขยะอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ มาใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวะมวล หรือ Power Energy จำหน่ายในท้องตลาดกิโลกรรมละ 15 บาท ส่วนขี้เลื่อยซึ่งถูกสั่งจองไว้ก่อนก็นำส่งโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เพื่อสำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งบรรจุขาย

“ปัญหาของอุตสาหกรรมไม้คือหลายคนคิดว่า คนทำธุรกิจไม้ส่งเสริมให้คนตัดไม้ทำลายป่า ความจริงแล้วไม่เลย เพราะความต้องการไม้ในตลาดเฟอร์นิเจอร์และวัสดุก่อสร้างมีเยอะมาก ทุกคนใช้ไม้อย่างฟุ่มเฟือย หากใช้ต้นไม้อย่างคุ้มค่า ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าการตัดไม้ทำลายป่าย่อมลดลงทันที” สุรเชษฎ์  ดาวดึงษ์  ผู้จัดการ บริษัท สุรฉัตรโฮว์ดิ้ง จำกัด กล่าว

สุรเชษฎ์  ดาวดึงษ์  โทร 0857271293