เตรียมตัวสู่เส้นทางของสุดยอดฝีมือด้านการ “ลาบ” กับการประกวดแข่งขันลาบแห่งประเทศไทยในงาน “มหกรรมเกษตรแฟร์พะเยา2023” การแข่งขันที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนข้างเขียงให้กลายเป็นสุดยอดฝีมือแห่งประเทศไทย เกษตรแฟร์จังหวัดพะเยา2023 | Facebook