๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วนมีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอฯ และนายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม

การุณย์ มะโนใจ | Facebook