ขัวศิลปะ เชียงราย ประกาศรับผลงานแสดงศิลปะเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการประจำปี ขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ โดยประกาศรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2565 เงื่อนไขการสมัครสามารถติดตามได้ใน Facebook ขัวศิลปะ