ขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “ศิลปะเยาวชนขัวศิลปะ ครั้งที่ 3” เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย “Chiangrai Art Festival 2023” ART CAMP ART FEST. ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเพื่อลมหายใจ CHIANG RAI ART FOR AIR” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (ขัวศิลปะแห่งใหม่) การแข่งขันในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ขัวศิลปะแห่งใหม่ : โซนที่ 1 ขัวศิลปะ | Facebook

การแข่งขัน 4 ระดับ ประกอบด้วย

1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) วาดภาพระบายสีด้วยสีไม้/สีเทียน/สีชอล์ค ไม่จำกัดเทคนิค

2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) วาดภาพระบายสีด้วยสีไม้/สีเทียน/สีชอล์ค ไม่จำกัดเทคนิค

* ระดับประถมศึกษา 1 – 6 ลงทะเบียน 8.00 น. เวลาแข่งขัน 09.00 – 12.00 น.

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) วาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำ/สีโปสเตอร์/สีอะคริลิค ไม่จำกัดเทคนิค

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ม.4 – ม.6 /ปวช) วาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำ/สีโปสเตอร์/สีอะคริลิค ไม่จำกัดเทคนิค

** ระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 /ปวช ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เวลาแข่งขัน 13.00 – 16.00 น.

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท ประกอบด้วย

ระดับ ม.ปลาย/ปวช

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท / โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท /โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรางวัล 2,000 บาท /โล่เกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท / เกียรติบัตร

ระดับ ม.ต้น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท / โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท /โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรางวัล 1,000 บาท /โล่เกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท / เกียรติบัตร

ระดับประถมศึกษาตอนต้น/ปลาย (ป.1-ป.6)

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท / โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท /โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรางวัล 1,000 บาท /โล่เกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท / เกียรติบัตร

* ของรางวัลอุปกรณ์การเรียนศิลปะจากบริษัทนานมี จำกัด ตามลำดับ

* เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสถานศึกษา/ผู้ควบคุม

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม ฟรี !!!!!!!

– แจ้งชื่อ>ที่อยู่>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ>ระดับการแข่งขัน >สถาบันการศึกษา >จังหวัด

– สามารถเดินทางสมัครด้วยตนเองที่ขัวศิลปะ หรือส่งรายละเอียดมายังกล่องข้อความเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขัวศิลปะ”

โทร. 053-166623 รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป – ปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2566 !!!!!!!!!!

หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ เช่น สีเทียน/สีไม้/สีชอล์ค/สีน้ำ/สีโปสเตอร์/สีอะคริลิค มาด้วยตนเองตามประเภทของการสมัครวาดภาพ

2. ขัวศิลปะจัดเตรียม กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (42X30 cm) พร้อมกระดานวาดภาพ

3. ไม่อนุญาตให้นำแบบร่าง/ภาพถ่าย รวมถึงภาพจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เข้าในพื้นที่แข่งขัน เด็ดขาด

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดทุกกรณี

** กรณีเดินทางจากต่างหวัดหากต้องการให้ขัวศิลปะติดต่อแนะนำห้องพัก/โรงแรม ราคาส่วนลดสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อได้