ขัวศิลป์ เชียงราย จัดกิจกรรม Advanced Charcoal Workshop วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม และ อาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ช่วงเช้าเป็นการบรรยายและการเสวนาเทคนิคชาร์โคลขั้นสูง โดยวิทยากร อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมข้วศิลปะ , อ.ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก ศิลปินอิสระ ,อ.สมยศ คำแสง อาจารย์ วิทยาเขตเพาะช่าง , คุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง คิวเรเตอร์ ผู้ดำเนินรายการ

ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการ Workshop เทคนิคชาร์โคล ของศิลปิน ครู อาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตรียมอุปกรณ์เขียนภาพชาร์โคล ตามความถนัดตนเอง (หากนำมาได้สะดวก) โดยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีเตรียมวัสดุ wilow charcoal , ชาโคลกิ่งมะรุม , ชาร์โคลกิ่งยางพารา ,โฟมยางรองวาดเพื่อความนุ่ม ,ยางลบดินน้ำมัน , กระดาษขนาด 22 และ A1 (มีจำนวนจำกัด) ,สเปรย์เคลือบภาพ , และขาตั้งวาดรูป 60-70 ขา , กระดาษสำหรับชาร์โคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.วิศิษฐ 081-8801936 อ.โดม 087-9259024 อ.ปภณ 061-5141555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/suwit.jaipom