ขุนพันธ์ 3 ซูเปอร์ไซซ์

653

ซูเปอร์ไซซ์ “ขุนพันธ์ 3” จำหน่ายแล้ว ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ทุกสาขา ราคา 370 บาท ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว

ราคา 270 บาท (สำหรับช่องทางการจำหน่าย ณ โรงภาพยนตร์ เท่านั้น) ประกอบด้วย : ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง