คณะครู-นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) เยี่ยมชมนิทรรศการประจำปี ขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ณ ขัวศิลปะ

347

ภาพบรรยากาศ วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 คณะครู-นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 โดยการต้อนรับของอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ขัวศิลปะ มีความยินดี และต้อนรับเด็ก เยาวชน สถานศึกษาต่างๆทั้งในพื้นที่เชียงราย หรทอต่างพื้นที่ด้วยความยินดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขัวศิลปะ เชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม โทร. 053-166623 เปิดบริการอังคาร – อาทิตย์ (09.00 – 18.00 น. ) หยุดทุกวันจันทร์ ขัวศิลปะ | Facebook