“ฉลอง พินิจสุวรรณ” คือหนึ่งในศิลปินรุ่นบุกเบิกที่เรียกตนว่า “9 สล่าเชียงราย” อันปฏิเสธมิได้ว่ารับอิทธิพลทางความคิดจากอาจาย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินรุ่นพี่มาอย่างมากล้น แต่เมื่อชมผลงานศิลปะของฉลองกลับมองเห็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นเป็นตัวตน เทคนิคการเขียนภาพด้วยปากกาด้ามเดียว ใช้วิธีเขียนด้วยการ จุด…จุด…จุด… เพ่งสมาธิ นิ่ง สงบ พินทุแต่ละจุดร้อยเรียงเป็นผลงานศิลปะบนผ้าใบขนาดใหญ่ เทคนิคการเขียนภาพด้วย จุด…จุด…จุด… ยังส่งผลต่อกลวิธีการเล่าเรื่องในงานเขียนหนังสือของฉลอง ปากกาด้ามเดียวทั้งวาดรูปและเขียนหนังสือจึงได้รับฉายาว่า… “เป็นนักเขียนตัวจริง”  ฉลอง พินิจสุวรรณ เปิดตัวหนังสือเล่มล่าสุด “ คำทำนาย : ครูบาเจ้าศรีวิชัย”  ต๋นบุญแห่งล้านนาไทย พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้ทํานายอนาคตเหตุการณ์บ้านเมืองเมื่อ 100 ปีก่อน คำทำนายกล่าวไว้อย่างไร เรื่องราวเป็นจริงหรือไม่ อนาคตหลังจากนี้จะเป็นเช่นไร อ่านได้ในหนังสือ คำทำนาย : ครูบาเจ้าศรีวิชัย  1 เล่ม  180 หน้า ราคา 200 บาท สั่งซื้อได้ที่ “หอศิลป์ไต-ยวน” 250 ม.15 ถ.ราชโยธา ซ.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 089-6319438 สั่งซื้อออนไลน์ ชําระเงินผ่าน ธ.กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขบัญชี 504-1-50909-3 ฉลอง พินิจสุวรรณ (ค่าส่งฟรี )