สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ รวมถึงบนอีมาร์เก็ตเพลส มียอดขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2560 ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น ตามมาตรา 10(3) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ให้อำนาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียต่อสิทธิของผู้บริโภค จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้

ทั้งนี้ สคบ. ได้แจ้งชื่อผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโฆษณาเป็นเท็จ การทำสัญญาไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง การพิจารณาเยียวยาความเสียหาย หรือการละเมิดต่อผู้บริโภค สามารถร้องเรียน สคบ. ผ่านทางเว็บไซต์ https://complaint.ocpb.go.th/
.
#ดีอีเอส #บีพุทธิพงษ์ปุณณกันต์