วันที่ 18 ม.ค.2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ซึ่ง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน อำเภอเมืองพะเยา จัดขึ้น ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ริมกว๊านพะเยา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำกล่าวปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง ก่อนจะร่วมกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบกว๊านพะเยา ให้เรียบร้อย สวยงาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566