เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ทางชมรม UP Democracy และทีมงานนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดค่ายอาสา ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นสนามกีฬาและห้องสมุดพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนรู้ และยังมีการแจกขนมของเล่นให้น้องๆเนื่องด้วยเป็นวันเด็กแห่งชาติ สุดท้ายร่วมกันเดินลงชุมชนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและรณรงค์ให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า. UP Democracy-ชมรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย | Facebook