“สุทธิกุลบุตร” เป็นตระกูลคนไทยเชื้อสายจีนประกอบอาชีพค้าขายในตัวเมืองจังหวัดพะเยานานหลายสิบปี “ณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร” สืบเชื้อสายพ่อค้าขายเครื่องมือช่าง เป็นนักธุรกิจสายไอทีตั้งแต่ยังเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อจบการศึกษาเริ่มทำธุรกิจสายไอทีจนธุรกิจเติบโตเป็นที่รู้จักของคนพะเยาภายใต้ชื่อ  GOLD PC  ผ่านระยะเวลากว่า 24 ปี  “ณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร”  ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลให้ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา คนที่ 12  “พะเยาบิส” สัมภาษณ์เผยแนวคิดของนักธุรกิจสายไอทีเป็นอย่างไร ในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดพะเยาคนล่าสุด          

จะสานงานต่อจากประธานหอการค้าคนเก่าอย่างไร ?

ผมจะสานงานต่อจาก “คุณคงศักดิ์ ธรานิศร” ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยาซึ่งหมดวาระลง หลายภารกิจหอการค้าจังหวัดพะเยาดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย ส่วนอีกหลายภารกิจยังคงคั่งค้างซึ่งต้องการสานต่อ โดยเฉพาะการเปิดด่านการค้าถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โฟกัสการทำงานผลักดันด่านการค้าถาวรบ้านฮวกทั้งสองฝั่งไทยลาวซึ่งตอนนี้ฝั่งไทยเปิดด่านถาวรแล้วส่วนลาวยังไม่เปิดเป็นด่านถาวร ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เยือน สปป.ลาว หลายครั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับเจ้าหน้าที่ลาว

ส่วนหอการค้าจังหวัดพะเยาเข้าเยี่ยมเยือนนักธุรกิจชาวลาวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจไทยและลาว ส่วนงานด้านลอจิสติกส์ หอการค้ายังส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเส้นทางสายใหม่ การขยายถนนเส้นทาง 8 เลน และการผลักดันให้เกิดโครงการก่อสร้างถนนรอบกว๊านพะเยา เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด

รูปแบบการทำงานของหอการค้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร ?

หอการค้ายังคงสนับสนุนส่งเสริมงาน 3 ด้าน คือ

1. ด้านการผลักดันสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา เช่นข้าว ปลานิล ลิ้นจี่ โดยการสนับสนุนต้องดูทิศทางนโยบายรัฐบาลเพื่อให้การสนับสนุนสินค้าเกิดความสอดคล้องกันในแต่ละโครงการ 

2. ด้านการท่องเที่ยว ต้องปรับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนในแต่ละโครงการ 

3. ด้านค้าปลีก หอการค้าจะสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในยุค 4.0 เพราะปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ขยายธุรกิจสู่ต่างจังหวัด ขยายธุรกิจสู่อำเภอรอบนอกมากขึ้นเรื่อยๆ

จะใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสามารถนักธุรกิจพะเยา ?

ผมทำงานสายไอทีนานกว่า 24 ปี มีความถนัดงานด้านการบริหารไอที ผมมีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อันทันสมัย ซึ่งหากมีการถ่ายทอดสู่นักธุรกิจและมีการบริหารจัดการที่ดีจะเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจในยุค 4.0

โดยในช่วงที่ผ่านมา ผมพยายามผลักดันให้เอกชนมีความพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิตอล ภารกิจการทำงานของหอการค้าจังหวัดพะเยาในอนาคตเป็นภารกิจรองรับความเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันคนทำธุรกิจรอลูกค้าไม่ได้ นักธุรกิจต้องเดินหน้าหาลูกค้า ต้องหาตลาดใหม่สำหรับสินค้า เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสนับสนุนทำให้ตลาดสินค้าของเขาทำการตลาดได้กว้างขึ้น ผู้ประกอบการต้องหาจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ให้เจอ ทำให้เป็นที่จดจำของลูกค้าแล้วเขาจะหาตลาดสินค้าได้ง่ายขึ้น

ภารกิจประธานหอการค้าเป็นเรื่องท้าทาย ?

ถือเป็นเรื่องหนักใจเพราะเราต้องบริหารงานให้ดีมีความชัดเจน ผมพยายามสร้างทีมงานซึ่งมีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้การทำงานของหอการค้าจังหวัดพะเยามีความครอบคลุมตามพันธกิจ

ทีมงานแต่ละคนประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ นั่นทำให้ผมมีความพร้อม มีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการสานต่องานของหอการค้าจังหวัดพะเยาต่อไปได้ โดยอีกไม่นานนัก หอการค้าจะมีการเปิดตัวทีมงาน แนะนำทีมงานแต่ละคนว่ามีความรู้ความสามารถถนัดงานด้านใด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการทำงานและการประสานงาน