วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็มทู โฮเทลวอเตอร์ไซด์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยมีนายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมงาน