“บ้านสวนซะป๊ะพะเยา” คือผืนดินทำการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ ภายใต้ร่มเงาผืนป่าต้นน้ำดอยหลวงมีสายน้ำแม่กาหลวงไหลผ่านสามารถเพาะปลูกพืชผลการเกษตรได้ตลอดปี ที่นี่ปลูกผักปลอดสารพิษ (Organic) ส่งผลผลิตผักอินทรีย์จำหน่ายให้กับร้านค้า รวมถึง 7-11 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม Phayaobiz.com หรือติดต่อ บ้านสวนชะป๊ะ พะเยา | Facebook