ตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำ 

496

10 ธันวาคม 2565 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมกันศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ “เขื่อนกิ่วลม” ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้กับโครงการอ่างเก็บน้ำ “น้ำปี้”  บริเวณ บ้านปิน หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร