เมื่อเอ่ยถึง “ปืน” ความนึกคิดของคนส่วนมาก นึกถึงความตาย การเข่นฆ่า อาจเพราะปืนถูกสร้างมาด้วยเจตนารมณ์เช่นนั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว ปืนมีความหมายมากกว่านั้น

สำหรับบางคน “การยิงปืน” เป็นเกมส์กีฬา แม้แต่หญิงงามร่างเล็กบอบบาง ยังเชี่ยวชำนาญ มีทักษะการยิงปืนจนหาคู่เปรียบไม่ได้

บางคนมองเห็น “ปืน” เป็นสินค้าซื้อขาย บางคนเห็น “ปืน” เป็นเหมือนทองคำ สามารถขาย จำนำ แลกเป็นเงินยามอับจน

แต่หลายคนยังไม่รู้ว่า การมีปืนไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนปืน

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนกับนายทะเบียน เป็นเรื่องยุ่งยากไม่น้อย ปืนบางกระบอก ต้องร้องขอถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะมีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ควบคุมอยู่

หากคิดจะได้ปืนสักกระบอกต้องรักจริงเพราะการเลือกปืนสักกระบอกต้องมีมากกว่าความชอบ

เบื้องต้น ต้องศึกษาคุณลักษณะอาวุธปืนแต่ละชนิดให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้อาวุธปืน เช่น ใช้เพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการกีฬา เพื่อป้องกันทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์เป็นการกำหนดคุณลักษณะเบื้อต้นของปืน เช่น ปืนที่เหมาะกับการปฏิบัติงานควรมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก , ปืนที่เหมาะเพื่อการกีฬาจะมีน้ำหนักมาก

จากนั้น เป็นเรื่องงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับ ประเภทของปืนและชนิดของปืน มีงบประมาณ 50,000 แต่อยากมีปืนมาตรฐานระดับสูง เช่น colt คงเป็นเรื่องยาก

ขอแนะนำ อาวุธปืนพกสั้น (Pistol) สองชนิด ที่เหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่

๑.ปืนพกสั้นแบบลูกโม่ (Revolver Pistol) มีขนาดความกว้างลำกล้อง ทั้งขนาด.๒๒ ขนาด .๓๕๗ ขนาด.๓๘ ขนาด.๔๔ นิ้ว ความยาวลำกล้อง ๒ ,๓ ,๔ ,๖ นิ้ว

เป็นปืนมาตรฐาน หยุดยั้งคนร้ายได้พอสมควร ระยะหวังผล ๒๐-๒๕ เมตร ใช้ง่ายมีกลไกไม่ซับซ้อน ปลอดภัย โอกาสขัดข้องมีน้อย ลูกกระสุนปืนด้านยังยิงได้ต่อเนื่องได้

๒.ปืนพกสั้นแบบอัตโนมัติ (Automatic pistol) มีขนาดความกว้างของลำกล้องหลายขนาด ที่นิยมที่สุดคือขนาด ๙ มิลลิเมตร และขนาด ๑๑ มิลลิเมตร ความยาวลำกล้องหลายระดับ ๒ ,๓ ,๔ ,๖ นิ้ว

เป็นปืนของหน่วยงานทหารและตำรวจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสิทธิภาพสูง รูปร่างและขนาดกะทัดรัด บรรจุลูกกระสุนได้มากและรวดเร็ว มีกลไกการยิงที่รวดเร็ว ใช้แรงเหนี่ยวไกน้อย

จุดเด่นปืนสองชนิดแตกต่าง ปืนบางกระบอกมั่นคงมีส่วนประกอบเป็นโลหะทั้งกระบอก ปืนบางกระบอกมีส่วนประกอบไฟเบอร์น้ำหนักเบา ปืนบางกระบอกมีชุดลั่นไกนอกตัวปืน บางกระบอกมีชุดลั่นไกภายในตัวปืน แล้วแต่จะนิยม

เมื่อตัดสินใจได้ก็ถึงขั้นตอนวิธีครอบครอง เพราะปืนแต่ละกระบอกจะครอบครองต้องมีใบอนุญาต

ขั้นตอน ๑ เตรียมหลักฐานขอใบ (ป.๓) หรือ ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวข้าราชการทั้งตัวจริงพร้อมสำเนา หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา รับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือนและความประพฤติ ทั้งนี้หนังสือรับรองต้องออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน

ขั้นตอน ๒. ขอใบ (ป.๓) หลังจากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนผู้ขออนุญาตต้องยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนปืน ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หลังจากกรอกแบบฟอร์มและยืนเอกสารหลักฐาน นายอำเภอจะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน ใบ (ป.๓)

ขั้นตอน ๓ นำใบ (ป.๓) ซื้อปืน ช่องทางการซื้อขายอาวุธปืนมีหลายช่องทาง แล้วแต่ผู้สนใจสะดวกหรือมั่นใจ ส่วนใหญ่เลือกซื้อปืนสวัสดิการเพราะมีราคาถูกกว่าท้องตลาด

ขั้นตอน ๔ ขอใบ (ป.๔) เมื่อรับอาวุธปืน ผู้ขออนุญาตต้องนำอาวุธปืนมา ณ ที่ว่าการอำเภอตนเองยื่นคำขอ เพื่อนายทะเบียนปืนจะออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ใบ ป.๔)

เมื่อมีปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ควรรู้วิธีใช้ วิธีดูแลรักษา อย่างถูกต้อง