ยามเมื่อเข็มแทงชนวนกระทบจานกระสุนจนเกิดเสียงระเบิดดังปัง! หัวใจฉันสั่นไหวไปกับแรงสะท้อนกลับของตัวปืน (recoil)

นับเป็นการยิงปืนด้วยกระสุนเป็นครั้งแรกในชีวิต แม้ว่าก่อนหน้านี้ฉันจะฝึกซ้อมการลั่นไกปืนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่เสียงดัง ปัง ปัง! จากปลายกระบอกปืนของเพื่อนนักเรียนอบรม ดังมาจากทุกสารทิศ ทำให้สมาธิระหว่างวินาทีลั่นไกเสียไป

ฉันยกปืนลูกโม่สีดำลำกล้องจุดสามแปดนิ้ว เล็งเป้าหมายอีกครั้ง มือขวาจับด้ามปืนไว้มั่น ใช้หัวแม่มือกดหนีบตัวปืน ดวงตาจ้องเล็งศูนย์ปืน จัดระดับลำแขนให้ปลายกระบอกปืนตรงเป้า

นิ้วชี้เหนี่ยวไกปืนดึงเข้าหาตัวช้าๆ นกสับง้างแล้วสับลง เข็มแทงชนวนโลหะลักษณะคล้ายเหล็กแหลมติดกับนกปืน ตีกระทบจานท้ายกระสุนปืนในลำกล้อง จุดชนวนเป็นประกายไฟจนเกิดระเบิดแรงดันสูง ลูกกระสุนพุ่งออกปลายลำกล้อง

ตัวปืนถูกแรงดันสะท้อนกระแทกกลับมาด้านหลัง (recoil) เสียงระเบิดดังปัง! หัวกระสุนทะลุแผ่นกระดาษเป้าปืนกระทบคันดินสนามยิงปืนจนฝุ่นคลุ้ง มองเห็นรอยกระสุนทะลุเป้าจำนวนหนึ่งนัด ส่วนกระสุนนัดแรก พลาดเป้ามองไม่เห็นร่องรอย

ฉันควบคุมจิตใจอันตื่นรัว รวบรวมสมาธิเล็งปืนไปยังเป้า เสียงปืนดังกึกก้องต่อเนื่องทั่วสนามยิงปืน

วันนี้นับเป็นวันแรกของการฝึกซ้อมยิงปืนด้วยลูกกระสุนจริง นักเรียนอบรมกว่าร้อยคน กำลังฝึกยิงปืนกลางสนามฝึกซ้อม

สนามยิงปืนของศูนย์ฝึกอบรมลักษณะเหมือนสนามฟุตบอล มีคันดินขนาดใหญ่กั้น ป้องกันลูกกระสุนปืนออกนอกสนาม เนื้อที่สนามยิงปืนมีเนื้อที่หลายไร่ แบ่งเป็นสนามฝึกยิงปืนสั้น สนามฝึกยิงปืนยาว เป็นสนามฝึกยิงปืนในระบบ

การยิงในระบบหมายความถึง การฝึกยิงปืนตามรูปแบบอันเป็นมาตรฐานสากล เช่น ระบบ T.P.C.(Tacktic Pistol Course), ระบบ N.R.A (National Rifle Association of America)

การฝึกซ้อมยิงปืนแต่ละระบบมีสนามฝึกยิงปืนรองรับ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ ครูฝึกแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มเข้ารับการฝึก การฝึกยิงปืนมีหลายประเภท ทั้งปืนพกสั้น ปืนเล็กยาว ปืนลูกซองยาว และฝึกการใช้วัตถุระเบิด

การยิงปืนเป็นเรื่องง่าย เพียงบรรจุกระสุนเล็งแล้วลั่นไก แต่การฝึกใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องนั้น นักเรียนอบรมต้องเรียนรู้อาวุธปืน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วิชาอาวุธศึกษาเริ่มต้นจากการเรียนภาคทฤษฎี ควบคู่กับการปฏิบัติ ฝึกท่วงท่าการยิงด้วยปืนพลาสติก บทเรียนมีหลายอย่าง เช่น ฝึกการตรวจอาวุธปืน ท่าทางการยิง การเผชิญหน้า – การคุ้มกัน (Contact & Cover)

ครูฝึกมอบอาวุธปืนพกสั้นแบบลูกโม่ขนาด .๓๘ ให้กับนักเรียนอบรมทำความคุ้นเคย กฎความปลอดภัยการใช้อาวุธปืนถูกเน้นย้ำเกือบทุกเวลา เช่นประโยคที่ว่า

“พึงระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่”

“ตรวจปืนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่”

“อย่าเล็งไปยังบุคคล สิ่งมีชีวิตของมีค่าถ้าไม่ต้องการยิง” ฯลฯ

นักเรียนอบรมต้องเรียนรู้ส่วนประกอบอาวุธปืน ด้วยการฝึกถอดประกอบอาวุธปืนเป็นชิ้นส่วน
ทุกเช้าครูฝึกเน้นย้ำให้พวกเราซ้อมยิงแห้ง (dry fire) หรือการยิงโดยปราศจากกระสุน ฝึกทบทวนท่าทางการยิง ระบบการหายใจ การเล็งเป้า การลั่นไก

การฝึกมีประโยชน์มาก สามารถลดอาการประหม่า ลดอาการสั่นไหวระหว่างเหนี่ยวไกปืน เพิ่มความแม่นยำในการยิง

ค่ำคืนก่อนเข้านอน ครูฝึกหลายท่านแวะเวียนมาบรรยายให้ความรู้เรื่องอาวุธศึกษา พวกเขาเล่าอุทาหรณ์ ประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่

ทำให้นักเรียนอบรมทุกคนตระหนักดีถึงคุณค่าของเวลาในเสี้ยววินาทีในเหตุการณ์วิกฤติ ความประมาท ไม่ระมัดระวังตัว หรือชักช้า ล้วนก่อให้เกิดภัยแก่ชีวิต

ศูนย์ฝึกอบรม หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนระมัดระวัง มีระเบียบวินัยในหน้าที่ เรียนรู้วิธีการสร้างสัญชาตญาณ

“สัญชาตญาณ” (Instinct) ตามความหมายของการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ หมายถึง การปฏิบัติการตามแบบแผนของตำรวจที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ต่างจากความหมายตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งให้ความหมาย “สัญชาตญาณ” หมายถึง ความรู้อันมีมาแต่กําเนิดของคนและสัตว์ ทําให้รู้สึกและกระทําเอง โดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

สัญชาตญาณการปฏิบัติหน้าที่ สร้างด้วยการฝึก “ฝึกให้เหมือนจริงเมื่อเจอเหตุการณ์จริงจะได้ปฏิบัติเหมือนการฝึก” ประโยคของครูฝึกที่ฟังบ่อยจนจำฝังใจ

การต่อสู้ด้วยมือเปล่า การจับกุมผู้ต้องหา การต่อสู้ด้วยอาวุธปืนในอาคาร เมื่อเผชิญสถานการณ์จริง รูปแบบการฝึกเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นทีมอย่างราบรื่น

ยามเย็นตอนเดินแถวกลับจากสนามยิงปืน อากาศยังอบอ้าว พวกเราคุยกันเสียงดังลั่น เสียงปืนทำให้ประสาทการรับฟังของนักเรียนอบรมผิดปกติ แต่นั่นทำให้ฉันเรียนรู้และคุ้นเคย จนปรับเปลี่ยนความรู้สึกอันมีต่ออาวุธปืน จากเคยคิดว่าเป็นอาวุธ  กลายเป็นเพื่อนคุ้มภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น