นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอโอแบล็ค หมู่ 4 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวแสงทอง นามปิง เกษตรอำเภอจุน พร้อมด้วย นางสาวศิริกัญญา ก้อนแปงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอโอแบล็ค ในการดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวก่ำอินทรีย์ และแปรรูปเป็นกราโนล่า เพื่อส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยมีท่านพาณิชย์จังหวัดพะเยา ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และท่านแรงงานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามการดำเนินงานกลุ่มฯ ณ วิสาหกิจชุมชนไอโอแบล็ค หมู่ 4 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา