เส้นทางดอกคำใต้ – เชียงคำ จังหวัดพะเยา เขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ดอกทองกวาวสีส้มฉ่ำบานสะพรั่งสองข้างทาง ทำให้ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ถนนสายนี้สวยงามติดอันดับ 1 ใน 9 ของถนนที่สวยที่สุดของประเทศ สร้างความสนใจให้กับผู้เดินทางผ่านเป็นอย่างมาก

ดอกทองกวาวที่กำลังบานสะพรั่งเป็นสีส้มตลอดสองฝั่งถนนสายพะเยา- เชียงคำ เป็นภาพที่สร้างความสุข ความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านเป็นอย่างมาก หลังช่วงนี้ดอกทองกวาวที่ปลูกไว้สองฝั่งถนนจะบานสะพรั่งรับช่วงฤดูกาลดอกไม้ผลิ ดอกทองกวาวมีการผลัดใบและจะออกดอกในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ ชาวพะเยาเรียกว่า “ถนนสายดอกไม้” ซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามตลอดระยะทางเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว ถนนสายนี้เป็นถนนที่สวยงามที่สุดติด 1 ใน 9 ถนนสวยงามระดับประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งตลอดแนวถนน

แหล่งที่มา เทศบาลดอกคำใต้