เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 3 พร้อมพระจำเนียร สีลเสฎโฐ และ พระศุภภกร ปัญญาวโร ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านก่อสร้างบ้านที่พักอาศัยมอบแก่มอบให้แก่ครอบครัว นางจันทร์ฟอง มนัสสา อายุ 58 ปี ราษฎร บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยบ้านเลขที่ดังกล่าว พระสงฆ์ ผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้าน โดยได้รับเงินบริจาคและอุปกรณ์ครุภัณฑ์และร่วมก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา เขต 3 เป็นประธานส่งมอบบ้าน พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวนางจันทร์ฟองฯ ส่วนนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทนนำที่นอนเครื่องนุ่งห่มมามอบให้กับครอบครัวของนางจันทร์ฟอง ( ภาพ / ข่าว : อำพล นามราษฎร์ )