นายสุกฤษฏิ์พล ศรีสุวรรณ เกษตรอำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีลงนามมอบเครื่องจักรกลการเกษตร

225

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายสุกฤษฏิ์พล ศรีสุวรรณ เกษตรอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีลงนามมอบเครื่องจักรกลการเกษตร รถดำนาคูโบต้ารุ่น SPV-6 CMD จำนวน 1 คัน, เครื่องโรยกล้าต่อกึ่งอัตโนมัติ SR-K800THL จำนวน 1 เครื่อง, และถาดเพาะกล้า ตราช้าง V2 จำนวน 4,000 ถาด ระหว่าง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ) แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 2 ตำบลจำป่าหวาย ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” เพื่อใช้พัฒนากลุ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายจูนจิ โอตะ ผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่อำเภอเมืองพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา