วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกของอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน ได้ร่วมจัดนิทรรศการการเพาะขยายแหนแดง เพื่อใช้ทกแทนปุ๋ยเคมี การทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การใช้สารเร่งพด .ต่างๆ โดยเฉพาะ พด.13 เพื่อใช้ในการตรึงธาตุฟอสฟอรัสและช่วยในการทำงานของรากข้าวโพดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต การจัดนิทรรศการของกศน.เชียงม่วน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนโดยมีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ชี้แจงรายละเอียดผลการจัดนิทรรศการ