กระท่อมดินทุ่งดาวหน้าหนาวนี้

อุ่นไมตรีน้องพี่ผู้หลักผู้ใหญ่

ผ่านทางมาไม่ผ่านตาและผ่านใจ

ช่อดอกไม้หอบมามอบ​ ขอขอบคุณ

บทกวี พิบูลศักดิ์ ลครพล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ,นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เยี่ยมเยือนบ้านนายพิบูลศักดิ์ ลครพล ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ สาขาวรรณศิลป์ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล | Facebook