2 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 17.00 น. เตรียมชื่นชมผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินล้านนา “สายน้ำกก” ประกอบด้วย  ชัยวิชิต สิทธิวงค์ , สมบูรณ์ สูงขาว ,กำพล มะโนใจ ,สรพงษ์ ทวีสมบัติ , ไกรวุฒิ ดอนจักร์ , จงจิตร มูลมาตย์ , ชาญศิลป์ ใจคำ , ดนัย มาลารัตน์ , อำนาจ ก้านขุนทด ,ระวี มะโนเรือง ,พิสัณห์ คำวัง , กอล์ฟ บุญมา เข้าชมนิทรรศกาลโดยไม่มีค่าธรรมเนียม เริ่มเปิดรับผู้สนใจในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณประภวัต มโนธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1 สมาคมขัวศิลปะ

“สายน้ำกก”  คือกลุ่มศิลปินศิลปินกลุ่มสายน้ำกก เกิดจากความรักในงานศิลปะของกลุ่มเพื่อนนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ กลุ่มหนึ่งของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย หลังจากจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้กลับมาทำงานที่เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความรักและความศรัทธาที่ยึดมั่นในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปะอย่างแน่วแน่ จนได้เกิดการรวมตัวของสมาชิกชื่อ กลุ่มสายน้ำกก ขึ้นในปี 2554 เพื่อให้ผลงานศิลปะเปรียบเสมือนสายน้ำกก สายธารศิลป์แห่งเมืองเชียงราย โดยกลุ่มมีการแสดงงานนิทรรศการและจัดกิจกรรมที่นำความรู้ทางด้านศิลปะมาช่วยเหลือสังคม ชุมชน โรงเรียนห่างไกล อย่างสม่ำเสมอ

***************************

“SAI NAM KOK ARTIST GROUP”

Art Exhibition on view 2 October 2021 – 31 October 2021. At Artbridge Chiangrai Exhibition Gallery (1st Floor) Open daily 10.00 a.m. – 05.00 p.m. (No Admission Fee)

Sai Nam Kok Artists Group founded by the fine art ex-students of Chiang Rai Vocational College who adorable in Art. After Graduated from higher degree, they came back to Chiang Rai and neighbor provinces but they have loved and faithed in Artist Life. Therefore, they established the “SAI NAM KOK ARTIST GROUP” since 2011. Their purpose is to use the art knowledge for usually help another such as people, far village, student etc. like the Kok River is the main river of Chiang Rai which important to benefit for Ching Rai.

“SAI NAM KOK ARTIST GROUP” comprise CHAIWICHIT SITTHIWONG / SOMBOON SUNGKHAO / KAMPOL MANOJAI / SORAPONG TAWEESOMBAT / KRAIWUT DONJUK / JONGJIT MOOLMAT CHANSIN JAIKHAM / DANAI MALARAT / AMNART KANKUNTHOD /RAWEE MANORUANG / PISAN KAMWUNG / GOLF BOONMA

——————————————————————-

More information Tel. 088-4185431 Line Official: @artbridge E-mail. artbridge.cr@gmail.com