ใต้เงาร่มไม้ใหญ่ใจกลางเมืองพะเยา ระยะทางห่างจากกว๊านพะเยาเพียงไม่กี่ร้อยเมตร มีร้านอาหารเล็กๆ ซ่อนอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่ สะอาด ร่มรื่นย์ เต็มไปด้วยผู้คน เจ้าของร้านเป็นหญิงสาวตาคมชื่อ บงกช กาญจนรัตนากร หลังเรียนจบปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทการตลาดอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอกลับบ้านเกิดเมืองพะเยามาอาศัยพักพิง ริเริ่มเปิดร้านกาแฟ ไอศกรีม

ผู้คนเยี่ยมเยือนและพูดคุย นานวันร้านอาหารเล็กๆ กลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ พื้นที่นิทานบ้านต้นไม้กลายเป็นสถานที่จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น มีการเชื่อมโยงระหว่างนิทานบ้านต้นไม้กับผู้คนกลุ่มต่างๆ เช่น  YOUNG PHAYAO , YEC PHAYAO , PHAYAO LOVER ,สมาคมโรตารีพะเยา เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

บงกช กาญจนรัตนากร  เล่าว่า การสร้างสรรค์กิจกรรมชุมชนตรงกับแนวคิดนิทานบ้านต้นไม้ เราอยากเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนกับชุมชน ผู้คนกับธรรมชาติ ช่วงเวลาที่ผ่านมา เราทำชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรื่องของเกษตร ศิลปะวัฒนธรรม ทำตลาดต้นไม้ ส่วนการจัดเวทีสัมมนาก็ไม่ได้จำกัดว่า หัวข้อการสัมนาจะอยู่ในแนวใด สำหรับเมืองเล็กๆ กลุ่มเครือข่ายมีความสำคัญมาก คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นที่แสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนคุณค่าในสิ่งที่เขามี

เราทดลองทำพื้นที่ทางสังคมในจังหวัดพะเยา เริ่มต้นจากพะเยาที่มีของดีอยู่มากมาย แต่คนทั่วไปไม่เห็นคุณค่าอย่างที่มันควรจะเป็น เราอยากนำเสนอจังหวัดพะเยา ผ่านเมนูอาหาร รวมถึงจัดกิจกรรมในพื้นที่นิทานบ้านต้นไม้ มีบ้านไม้โบราณซึ่งเป็นบ้านโบราณใกล้กว๊านพะเยา ในอนาคตเราอาจทำพิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ทำเวิร์คช็อปงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม หรือจัดนิทรรศการต่างๆ เราพยายามพัฒนาชุมชนให้เป็นย่านชุมชนถนนราชวงค์เพื่อให้สิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืน โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 จะมีการจัดงาน Street Art  เราอยากผสมผสานระหว่างธุรกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม อยากทำงานที่มีความหมายกับชีวิต ตามแนวคิดของนิทานบ้านต้นไม้