วันที่ 2 ตุลาคม 2564 คุณประภวัต มโนธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินล้านนา “สายน้ำกก” ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1 สมาคมขัวศิลปะ โดยกลุ่มศิลปิน “สายน้ำกก”  ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่รักงานศิลปะคณะวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย ประกอบด้วย ชัยวิชิต สิทธิวงค์ , สมบูรณ์ สูงขาว ,กำพล มะโนใจ ,สรพงษ์ ทวีสมบัติ , ไกรวุฒิ ดอนจักร์ , จงจิตร มูลมาตย์ , ชาญศิลป์ ใจคำ , ดนัย มาลารัตน์ , อำนาจ ก้านขุนทด ,ระวี มะโนเรือง ,พิสัณห์ คำวัง , กอล์ฟ บุญมา บรรยากาศนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเป็นไปด้วยความเรียบง่าย สุข สงบ มีผู้เข้าชมเลือกซื้อสินค้าและชิมกาแฟรสอร่อยภายนอกงาน สามารถชมนิทรรศการศิลปะถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564