3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.15 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ที่ จ.ภูเก็ต ถึงเรื่องที่จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. สัญจรนัดนี้ว่า

วันนี้จะนำประกันรายได้พืชเกษตร 2 ตัว คือข้าว กับยางพารา เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับพืชทั้ง 2 ตัวนี้ รายได้ที่ประกันก็จะเหมือนปีที่แล้ว เช่น ข้าว มี 5 ชนิด เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไป ส่วนยางพารา จะแบ่งเป็น 3 ชนิด ยางแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 60 บาท น้ำยางข้น กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท ซึ่งวงเงินสำหรับยางพารา อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท วงเงินประกันรายได้ข้าวประมาณ 50,000 ล้านบาท เพราะข้าวจะมีส่วนช่วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ด้วย ซึ่งก็จะรอการพิจารณาของ ครม. วันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรปี 2 ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้ว 3 ชนิดคือการประกันรายได้ข้าวโพด ปาล์ม และมันสำปะหลัง แต่ยังค้างข้าวและยางพารา โดยข้าวนั้นคณะกรรมการ นบข.เห็นชอบ 18 มิ.ย. และ 17 ก.ค.63 จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี 21 สิงหาคม 2563 ส่วนยางพารา บอร์ด กนย. เห็นชอบเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 จากนั้นนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อ 14 กันยายน 2563 และเป็นเรื่องที่เกษตรกรติดตามอย่างใกล้ชิด ล่าสุดเข้าครม.วันนี้และคณะรัฐมนตรีกำลังอยู่ระหว่างการประชุม