ชาญศิลป์ ใจคำ (CHANSIN JAIKHAM) ศิลปินสมัยใหม่ซึ่งมีวิธีคิด รูปแบบการใช้ชีวิต และการนำเสนอผลงาน เราจะพบผลงานจิตกรรมของชาญศิลป์ถูกซื้อขายบนโลกออนไลน์ ชาญศิลป์เคยรับรางมากมายในระดับเยาวชน ยามเติบใหญ่ในปี พ.ศ.2554 รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดผลงานภาพจิตกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธีพระราชพิธีมาหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษาครบ 7 รอบ ,พ.ศ.2555 รางวัลภาพประทับใจ ประเภทประชาชนทั่วไป ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เตรียมพบกับนิทรรศการศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ ชาญศิลป์ ใจคำ ภายใต้ชื่อ “ปรากฎการณ์แห่งศรัทธา” ในวันที่ 2 กันยายน – 1 ตลาุคม 2566 ณ ขัวศิลป์ เชียงราย

ชาญศิลป์ ใจคำ Facebook