ตำรวจลูกทุ่ง : ๔.๒ พรณรงค์ บวรชัยธรรม

ชื่อ “พรณรงค์ บวรชัยธรรม” เป็นตรารับประกันคุณภาพของการติว “ติวเตอร์ขั้นเทพ” เป็นชื่อที่รู้จักมักคุ้นในกลุ่มผู้เข้าสอบข้าราชการตำรวจ มิว่าจะเป็นการสอบชั้นประทวน หรือการสอบชั้นสัญญาบัตร หรือการสอบเลื่อนชั้นจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร ในพื้นที่ภาคเหนือ อาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม จัดเป็นผู้มีชั่วโมงบินด้านการติวมาก เชี่ยวชาญการติววิชากฎหมายเป็นอย่างสูง

อาจารย์พรณรงค์ บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่สอบตกคือ “ไม่รู้แนวข้อสอบ” หลายคนหลงทางเพราะเลือกซื้อข้อสอบไม่มีมาตรฐาน ข้อสอบบางเล่มเป็นข้อสอบคัดเลือกข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบข้าราชการพลเรือน พอขายไม่หมดก็เปลี่ยนหน้าปกแล้วโฆษณาบอกว่าเป็นข้อสอบตำรวจ

หลายคนเลือกซื้อ เลือกอ่านผิด เลือกทำข้อสอบผิด ผิดแนวทางจนนำมาสู่การสอบตก แนวข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเมื่อหลายปีก่อนลักษณะข้อสอบตำรวจเป็นข้อสอบปรนัยไม่ซับซ้อน จนเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ลักษณะข้อสอบมีความพลิกแพลง เนื้อหาการออกสอบกว้างมากขึ้น จะเห็นคะแนนเฉลี่ยของผู้สอบติดอยู่ที่ร้อยละ 70

ลักษณะข้อสอบตำรวจยังเป็นระบบคลังข้อสอบ คือเป็นข้อสอบเก่าหมุนเวียนนำมาออกสอบ ข้อสอบเก่าซึ่งเคยถูกนำมาออกข้อสอบมีจำนวนร้อยละ 40 ข้อสอบซึ่งแต่งขึ้นใหม่แต่เป็นแนวข้อสอบเดิมมีจำนวนร้อยละ 40 ส่วนข้อสอบอีกจำนวนร้อยละ 20 เป็นข้อสอบแต่งขึ้นใหม่และเป็นแนวใหม่ซึ่งถือว่ายาก หากผู้เตรียมตัวสอบต้องการประสบความสำเร็จอาจารย์พรณรงค์แนะนำให้ทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งหากทำได้โอกาสที่จะสอบติดข้อเขียนมมีมาก

สิ่งสำคัญสำหรับผู้เตรียมตัวสอบคือแรงบัลดาลใจ ผู้เตรียมตัวสอบต้องมีแรงบัลดาลใจสูง ต้องมุ่งมั่นและใช้ความพยายามสูงมาก นั่นจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้เตรียมตัวสอบขยันอ่านหนังสือ หมั่นทบทวนเนื้อหา สามารถทำบันทึกความรู้ของตนเองเพื่อช่วยจดจำ ซึ่งการเตรียมตัวควรค่อยเป็นค่อยไปเหมือนน้ำที่ซึมอยู่ในบ่อทราย ไม่มีความกดดัน ไม่ต้องเรียนพิเศษก็ได้แต่ในช่วงโมงเรียนต้องตั้งใจเรียน