พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีปิดโครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย Special Law LAB ตามความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.45น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เดินทางเป็นประธานพิธีปิดโครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย Special Law LAB รุ่นที่ 2 ตามความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่างผบช.น., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำ สนง ผบ.ตร. / โฆษก ตร.,พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุล ผบก.สพฐก.,พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. , พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 , พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผกก.ตม.จวสมุทรปราการ, พ.ต.ท.ธ เทพ ไชยชาญบุตร รอง.ผกก. กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย กองวินัย /พ.ต.ท.หญิง ณพวรรณ ปัญญา อาจารย์ (สบ2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ รร.นรต. ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ร.ต.อ.หญิงวาวจุฑา แสงนภา รองสว.ฝท.สท. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีปิดพร้อมรับฟังการสรุปและนำเสนอผลงานการฝึกงานน้องๆ นิสิตนักศึกษาทั้ง 24 คน จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กล่าวขณะพิธีปิด หลังจากที่เปิดโครงการมาจนถึงวันนี้ผ่านมา 2 สัปดาห์ ดีใจกับน้องๆทุกคน รู้สึกชอบชื่นชมชุดการแต่งกายของโครงการที่ดูทะมัดทะแมง และ ดูเตรียมพร้อมในการฝึกเป็นนักสืบ 5g มากขึ้นซึ่งต่างจากวันแรกน้องๆที่จบคณะนิติศาสตร์อาจจะต้องเกี่ยวพันธ์กับสายงานความมั่นคงในอนาคต ถ้าได้ถอดบทเรียนจากโครงการครั้งนี้ อาจจะสามารถต่อยอดการเรียนรู้การทำงานในอนาคตได้ และหวังว่า ขบวนการยุติธรรมหลังจากนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางคนรุ่นใหม่มากขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ทำให้โครงการครั้งนี้เกิดขึ้น

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว ขอบคุณแทนน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ อาจารย์เป็นหนึ่งคนที่มีแฟนเป็นตำรวจ มีพ่อเป็นตำรวจ อาจารย์โตมากับการที่เรียนรู้ และรู้จักกับตำรวจ มาตลอดชีวิต อาจารย์เข้าใจ และเข้าถึงขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายในการจับผู้ร้าย ในสมัยก่อน นึกย้อนกลับไป กระบวนความคิดการรักษาและคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนยังไม่ได้เกิดขึ้นมาก ภาครัฐเองหรือตำรวจเอง และเราทุกก็ควรเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้หลังจากนี้ และขอบคุณทาง ผบ.ตร. และ บุคลากรทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับการสร้างการเรียนรู้ในครั้งนี้