พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย และการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีกรมประมงและผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน 56 องค์กร จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันหารือ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน

วันนี้ (19 ก.พ.66) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมประมง จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่วมกับผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยมีผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านจาก 56 องค์กร จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันหารือ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีเรือประมงพื้นบ้านมากถึง 49,000 ลำ กระจายตัวอยู่ตลอดแนวชายฝั่งทะเล 22 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น การพบปะหารือร่วมกันในวันนี้ จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของการทำประมงพื้นบ้านที่

เนื่องด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  กรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ให้มีการจัดการประชุมร่วมกับผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับประเทศชาติ และพี่น้องชาวประมงไทยให้มากที่สุด

โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย และการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ทำให้ผลิตผลจากการทำประมงมีปริมาณลดลง และส่งผลต่อการส่งออกอาหารทะเลเป็นอันมาก ต่อมาได้มีการพัฒนาการทำประมงให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมายิ่งขึ้น โดยมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานในการทำประมง รวมทั้งการดูแลสภาพการทำงานของลูกเรือ ความปลอดภัยและการจ่ายค่าแรงที่เป็นไปตามกฎหมาย การใช้อุปกรณ์ทำประมงที่ถูกต้อง และการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ทำให้ประเทศไทยสามารถคงสถานะใบเขียวจากสหภาพยุโรปในด้านการประมงไว้ได้ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงไทยให้สามารถทำประมงได้อย่างยั่งยืน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ให้คงอยู่ต่อไป จึงได้จัดให้มีการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านขึ้น เพื่อดูแลการทำประมงพื้นบ้านให้ดียิ่งขึ้น