เมื่อวันที่ 9 ก.พ.66 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ได้ร่วมกับ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์ร่า และนายพืชภพ มงคลนาวิน รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาหลี (Bali Process) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ.66 และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อในวันที่ 10 ก.พ.66 ณ หอประชุมอะดิเลด คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมืองอะดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย

กระบวนการบาหลี (Bali Process) เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง อาชญากรรมข้ามชาติโดยมีเครือรัฐออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพในการผลักดันร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย และไทย ซึ่งมีประเทศสมาชิกที่ให้ความร่วมมือกันถึง 45 ประเทศในเขตพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการซึ่งได้มีการดำเนินการไปในห้วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งขอความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้มีโอกาสในการนำเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และการบังคับใช้แรงงานที่เป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้มีการประสานงานกับหลายประเทศเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการถูกหลอกไปบังคับใช้แรงงานกลับมายังประเทศไทยได้มากถึง 1,105 คน