พลังรักไร้ตรรกะ เอาชนะเหตุและผล หนักแน่นและทนทาน สละมอบแม้ชีวิต 

อ่านเรื่องราว พิบูลย์ศักดิ์ ลครพล ติดตาม พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล | Facebook