โรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์ ตำบลบ้านหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็ก เด็กนักเรียนจำนวนมากใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์เข้าเรียนศิลปะกับครูสอนศิลปะชื่อ “พิมพ์ชนก ศรีประเสริฐ” เพราะเชื่อมั่นว่า เธอคือครูสอนศิลปะสำหรับเด็กที่ดีทีสุดในเวลานี้

พิมพ์ชนก ศรีประเสริฐ เจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์ เล่าว่า ชีวิตของเธอเริ่มชัดเจนเมื่อครั้งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 5 คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนั้นเธอวางแผนเตรียมตัวเปิดโรงเรียนสอนศิลปะ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ปี 2552 คุณแม่ของพิมพ์ชนกฯ ปรับปรุงบ้านพักให้กลายเป็นโรงเรียนสอนศิลปะ เริ่มต้นการทำงานหลังจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการสอนทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปะ สอนศิลปะให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 3 -13 ปี สอนศิลปะจนไม่มีเวลาว่าง จากนั้นทำงานเป็นอาจารย์สอนศิลปะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เรียนต่อปริญญาโทด้านศิลปะเพราะคิดว่าตนเองจะไปได้ดีกับงานอาจารย์ แต่สุดท้ายเธอเลือกเป็นครูสอนศิลปะและเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์

“การอาจารย์สอนศิลปะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่ากับทอดทิ้งโรงเรียนสอนศิลปะที่เราสร้างไว้ เราไม่มีเวลาสอนศิลปะให้กับเด็กนักเรียนของเรา สุดท้ายได้คำตอบของชีวิตว่าจะทำโรงเรียนสอนศิลปะต่อไป”

การสอนศิลปะให้กับโรงเรียนในระบบการศึกษา กับการสอนพิเศษในโรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์แตกต่างกัน การสอนในระบบการศึกษาผู้สอนมีกรอบการสอนค่อนข้างเยอะ ผู้สอนไม่สามารถกำหนดอุปกรณ์ กำหนดวิธีการสอนของตนเองได้ ส่วนการสอนของโรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์มีกิจกรรมทางศิลปะ (Art Activities) ที่หลากหลายให้เลือก

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์ปรับแผนการสอนหลายครั้งเพราะสังเกตเห็นว่า เด็กนักเรียนมัธยมมีกิจกรรมเยอะขึ้น มีเวลาสำหรับกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการเรียนน้อยลง ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจึงน้อยลง เด็กหลายคนค้นหาตัวเองไม่เจอหรือเจอแต่ช้าเกินไป หลายคนจึงเริ่มเรียนศิลปะเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยม 4-5 โรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์จึงเลือกสอนศิลปะให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 5 – 13 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่า

ก่อนการเรียนการสอน ต้องมีการทดสอบเพราะธรรมชาติของเด็กทั่วไปสามารถนั่งวาดภาพอยู่ได้ประมาณ 20 นาที แต่การเรียนศิลปะต้องใช้เวลาเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง ปัจจุบันเด็กใช้เวลากับการเล่นเกมส์ ดูทีวี มากกว่าเด็กสมัยก่อน ส่วนการสอนศิลปะให้กับเด็กเล็กกับเด็กวัยรุ่นก็ต่างกัน เด็กวัยรุ่นครูสอนศิลปะเหมือนเพื่อน สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะได้ตรงๆ

ส่วนเด็กเล็กการสอนศิลปะเป็นการชื่นชมผลงานของเด็ก ให้กำลังใจเด็ก การสอนเด็กเล็กจะส่งเสริมจินตนาการเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมทางศิลปะสำหรับเด็กในชั่วโมงเรียนจึงไม่เคยซ้ำซาก มีสิ่งใหม่อยู่ตลอดทุกชั่วโมง เพื่อให้เด็กสัมผัสศิลปะกว้างขึ้น เรียนรู้โลกให้กว้างขึ้น

การเตรียมตัวสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนศิลปะต้องสังเกตว่า เด็กชอบเรียนศิลปะหรือไม่ มีสมาธิมากพอจะใช้เวลาเรียนหรือไม่ ประการสำคัญผู้ปกครองต้องไม่กดดันลูก เด็กบางคนเมื่อพ่อแม่ติชมผลงานถึงกับร้องไห้ และเมื่อตัดสินใจให้เด็กเรียนศิลปะกับโรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์ ก่อนการเรียนไม่ควรให้เด็กเล่นเกมส์หรือดูทีวีเป็นเวลานานๆ ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นออกกำลังมากเกินก่อนชั่วโมงเรียนศิลปะอันจะส่งผลให้เด็กไม่สงบในเวลาเรียน

โรงเรียนสอนศิลปะพิมพ์ศิลป์ 085 059 9028