นายพุทธิพงษ์  ปัญกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบายต่อ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) ให้ดำเเนินการเรื่องบุคลากร โดยให้เร่งคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งหรือโอนย้ายบุคลากรด้านไอทีให้แล้วเสร็จ จัดการอบรมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการ ทั้งต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ ภารกิจเบื้องต้น ต้องจัดการกับภัยคุกคามไซเบอร์ การโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม การจับกุมผู้กระทำผิดและขอหมายจับหมายค้นโดยอำนาจศาล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) และผู้บังคับการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าพบนายพุทธิพงษ์  ปัญกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับมอบนโยบายภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นำเสนอปัญหาความไม่คล่องตัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ต่อนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการตั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นโยบายช่วงแรก กำหนดให้ตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำเนินการดังนี้ 1.เร่งดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยการบรรจุแต่งตั้งหรือโอนย้ายบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีให้แล้วเสร็จ 2.ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้บุคคลากรใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับผู้บริหาร ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับปฏิบัติการ เพื่อสามารถทำงานให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ต้องประสานการทำงานกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ศปอส.ตร.) และกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ปท.)กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีเอกภาพ เช่น ภารกิจลงพื้นที่จับเว็บไซต์พนันออนไลน์ต้องมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูล

ภารกิจเบื้องต้นของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ที่มีความสำคัญและเร่งด่วน คือ 1.การจัดการด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดกับโรงพยาบาลสระบุรี และการประกาศแฮกเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่าง  2. เรื่องการโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม 3.การติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดที่ประชาชนผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งความเข้ามา 4.ขออำนาจจากศาล ออกหมายค้น หมายจับต่าง ๆ

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) หรือ กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ ต้องเน้นการบริการรับแจ้งความช่วยเหลือความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะมีการปรับรูปแบบการรับแจ้งความทางออนไลน์ผ่าน application บนมือถือด้วยวิธี Video Call ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามความเหมาะสม โดยนายประยุทธ์  จันโอชา นายกรัฐมนตรี ฝากให้กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ทั่วประเทศ ช่วยกันแก้ปัญหาภัยด้านเทคโนโลยี เช่น การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนในการซื้อของออนไลน์ รวมถึงการจัดให้มีเครื่องสแกนกล่องพัสดุที่ถูกส่ง ทั้งในและจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการส่งของที่ผิดกฎหมายเช่น อาวุธเถื่อน ยาเสพติด เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และการเก็บภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศเพื่อนำภาษีมาพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งต้องหารือร่วมกับกรมสรรพากรในลำดับต่อไป