ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ” จังหวัดพะเยา

267

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ” ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

18 พฤษภาคม 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ณ ตลาดบีบี จังหวัดพะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ ในการระบายผลผลิตช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดย อ.ต.ก.จัดหาพื้นที่ในการซื้อขายให้เกษตรกรไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต การจำหน่าย ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน

อ.ต.ก. ขอเชิญผู้บริโภคทุกท่าน เลือกซื้อลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ผลผลิตหนึ่งปีมีครั้งเดียว และมีรสชาติหวาน หอมอร่อย อมเปรี้ยว เนื้อแห้ง โดดเด่นตามสโลแกน “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” และพบกับกิจกรรมการประกวดลิ้นจี่คุณภาพ การแข่งขันกินแหลก โปรโมชั่นพิเศษซื้อลิ้นจี่ 3 กิโลกรัม แถมฟรีอีก 1 กิโลกรัม ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 20 .00 น.

ภายในงานมีการจัดการประกวดลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายวิชัย เครือใจ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายสมบัติ แสงอรุณ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นายณรงค์ ดวงอุตส่า , รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ นายชลัมพล ปฐวี , นายไพรโรจน์ วงค์กาวิน , นางแสงเพียร อภิชัย ลนางพนิดา วงค์กาวิน ,นางพลศรี อะมะสี รายละเอียดเพิ่มเติม ทีมประชาสัมพันธ์ หนองเล็งทราย | Facebook