วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ขัวศิลป์ เชียงราย จัดกิจกรรม Advanced Charcoal Workshop ณ หอประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ช่วงเช้าเป็นการบรรยายและการเสวนาเทคนิคชาร์โคลขั้นสูง โดยวิทยากร อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมข้วศิลปะ , อ.ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก ศิลปินอิสระ ,อ.สมยศ คำแสง อาจารย์ วิทยาเขตเพาะช่าง , คุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง คิวเรเตอร์ ผู้ดำเนินรายการ ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการ Workshop เทคนิคชาร์โคล

รายละเอียดเพิ่มเติม Suwit Jaipom | Facebook