ภาพบรรยากาศนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air” วันวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงราย กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม” โดย อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชมบรรยากาศ ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air หรือ ขัวศิลปะ | Facebook