กิจกรรม “มหกรรมเกษตรแฟร์ จังหวัดพะเยา 2023” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2566
ณ สนามฟุตซอล SV Futsal Club ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิกัดเดินทาง

วันที่ 7 เมษายน 2566
-กิจกรรมพาณิชย์ออนทัวร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด โดยสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพะเยา
-กิจกรรมมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เครื่องดื่ม
-สวนสนุก มอเตอร์โชว์ เครื่องจักรกลการเกษตร
-เวลา 15.00 น. กิจกรรมประกวดผลผลิตเกษตรขนาดยักษ์ ได้แก่ ฟักทอง ขนุน กล้วยยกเครือ มะพร้าวยกทะลาย และแตงโม
-พิธีเปิดงาน มหกรรมเกษตรแฟร์จังหวัดพะเยา 2023 ครั้งที่ 1 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
-พิธีมอบรางวัลการประกวดผลผลิตเกษตรขนาดยักษ์
-การแสดงคอนเสิร์ต ศิลปิน เอ็ดดี้ ตลาดแตกชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มเวที
วันที่ 8 เมษายน 2566
-กิจกรรมพาณิชย์ออนทัวร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด
-มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เครื่องดื่ม
-กิจกรรมแสดงสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP แปลงใหญ่ Ysf.
-เวลา 15.00 น. กิจกรรมการแข่งขันลาบเนื้อ อำเภอละ 1 ทีม รวม 9 ทีม
-กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร (ชาย-หญิง) รอบคัดเลือก
-กิจกรรมมอบรางวัล การประกวดแข่งขันลาบเนื้อ
-สวนสนุก มอเตอร์โชว์ เครื่องจักรกลการเกษตร
-กิจกรรมบนเวที ศิลปินโอปอลมิวสิคตลอดงาน
วันที่ 9 เมษายน 2566
-กิจกรรมพาณิชย์ออนทัวร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด
-มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-สวนสนุก มอเตอร์โชว์ เครื่องจักรกลการเกษตร
-เวลา 15.00 น. กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพะเยา จำนวน 10 อำเภอ
-กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรรอบชงิ ชนะเลิศ
-กิจกรรมบนเวที ศิลปินโอปอลมิวสิคตลอดงาน
วันที่ 10 เมษายน 2566
-กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากผู้ประกอบการชั้นนำ
-กิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ OTOP
-มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เครื่องดื่ม
-เวลา 15.00 น. กิจกรรมการประกวดด้านปศุสัตว์ เช่น แพะ แกะ
-การแสดงคอนเสิร์ต ศิลปินชื่อดัง ตั๊กแตน ชลดา แบบเต็มวง
วันที่ 11 เมษายน 2566
-กิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาประหยัด จากผู้ประกอบการชั้นนำ
-สวนสนุก มอเตอร์โชว์ เครื่องจักรกลการเกษตร
-มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน รักสาวลูกสอง ธงชัย สว่างวงษ์
วันที่ 12 เมษายน 2566
-กิจกรรมการประกวดธิดาเกษตรรอบคัดเลือก/รอบชิงชนะเลิศ
-กิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาประหยัด จากผู้ประกอบการชั้นนำ
-สวนสนุก มอเตอร์โชว์ เครื่องจักรกลการเกษตร
-มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-กิจกรรมบนเวที ศิลปินโอปอลมิวสิคตลอดงาน
วันที่ 13 เมษายน 2566
-กิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาประหยัด จากผู้ประกอบการชั้นนำ
-สวนสนุก มอเตอร์โชว์ เครื่องจักรกลการเกษตร
-มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-กิจกรรมบนเวที ศิลปินโอปอลมิวสิคตลอดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | Facebook