ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า กับโรงพยาบาลพะเยาและเหล่ากาชาดไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น 1 คนให้ หลายคนรับ ”ยิ่งให้…ยิ่งสุขภาพดีปี 2 ในวันที่ 13 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 11.00 -15.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น 2 Tops Plaza Phayao | Muang Phayao | Facebook