ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียมยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 15,180 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา มอบเงินช่วยเหลือเยียมยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 500 ราย ประกอบด้วย อ.เชียงคำ อ.ภูซาง อ.ปง อ.จุน และอ.เชียงม่วน อีกทั้งยังได้พบปะเกษตรตัวแทนผู้ปลูกลำไย เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆที่เกษตรกรได้รับ และมอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยด้วย