ผู้ว่ายกนิ่วให้ : การันตีความหอมหวานอร่อยลิ้นจี่แม่ใจในตำนาน ลิ้นจี่คุณภาพพรีเมี่ยมของกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ปลูกด้วยกรรมวิธีปลอดสารพิษ(Oganic) มีมาตรฐานรับรองโดย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา หรือ SDGsPGS รับประกันความอร่อยโดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กำนัน ยอดชัย มะโนใจ 0849498146 และ นายสมศักดิ์ ใจมิภักดิ์ 0640812807 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ยอดชัย มะโนใจ กับลิ้นจี่ปลอดสารพิษของประเทศไทย | phayaobiz