วัดอารามป่าญะ โดย วิมล ปิงเมืองเหล็ก

1986

เรื่องเล่าอันน่าสนใจ วัดอารามป่าญะ โดย วิมล ปิงเมืองเหล็ก เผยแพร่ในพะเยาทีวี