ตำรวจลูกทุ่ง : ๔.๓ ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม

“ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม” ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสอบบรรจุข้าราชการ สอบบรรจุโรงเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2545 สอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2552 สอบติดตัวจริงสนามสอบพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) พ.ศ.2553 ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นอกเวลาราชการ ศุภกร ทำงานเป็นผู้อำนวยการสถาบันบ้านรักความรู้

มีมนุษย์เพียงน้อยนิดบนโลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จกับการสอบแข่งขันดังเเช่นเดียวกับ ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม เขาบอกเทคนิคเบื้องต้นการเตรียมตัวสอบว่า การอ่านหนังสือ เราต้องปล่อยวาง ทำใจให้สามารถอ่านหนังสือได้เรื่อยๆ อ่านหนังสือวันละเล็กน้อย จากนั้นอ่านเพิ่มขึ้นจนสามารถอ่านหนังสือได้มาก อ่านได้ทุกวัน จนการอ่านหนังสือกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หลังอ่านหนังสือต้องทำแผนที่ความคิดช่วยจดจำ (Mind Maps)

เมื่อส่วนราชการประกาศเปิดรับสมัครสอบ ควรศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน วิเคราะห์ว่าข้อสอบเน้นจุดใด จากนั้นทบทวนเนื้อหาแต่ละประเด็น เริ่มจากประเด็นสำคัญซึ่งออกข้อสอบบ่อย แล้วเชื่อมโยงแต่ละประเด็นเข้าไว้ในแผนที่ความคิด (Mind Maps) อันจะเป็นระเบียบแบบแผนในการจดจำ

ถ้าสอบติดหนึ่งสนาม ก็อยากลองสอบอีกหลายสนาม เมื่อสอบบ่อยขึ้นก็จะพบว่า แต่ละสนามสอบมีประเด็นข้อสอบที่เหมือนกันซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ต้องใช้ประสบการณ์มากพอสมควร หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วผู้เตรียมตัวสอบจำเป็นต้องอาศัยการเรียนพิเศษ ด้วยระบบการศึกษาของประเทศไทยสอนให้นักเรียนมีความรู้ แต่ไม่ได้สอนเพื่อการแข่งขัน หลักการของการเรียนและการติวมีความแตกต่างกันมาก

ปัจจุบันข้อสอบมีแนวโน้มยากขึ้น ลักษณะข้อสอบพลิกแพลงวัดไหวพริบ เพราะข้อสอบถูกออกแบบให้ผู้เข้าสอบทำได้เพียงร้อยละ 50-70 ของข้อสอบทั้งหมด ปัจจุบันการสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ถือว่าสูงมาก หลายคนบอกว่า นั่นเป็นเสน่ห์ของข้อสอบตำรวจ ทำให้หลายคนหลั่งไหลเข้ามาสอบแข่งขัน

สำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานสอบติดเป็นข้าราชการตำรวจ ควรดูแลเด็กอย่างเข้าใจ อย่าให้เด็กเกิดความกดดัน สร้างทัศนคติที่ดีให้กับการอ่านหนังสือ สร้างแรงบัลดาลใจในการเป็นตำรวจ อย่าบังคับเด็กมาก จนเกิดเป็นความเบื่อหน่ายกลายเป็นอคติ สำหรับคนมีความฝันอยากเป็นตำรวจ ควรตั้งใจศึกษาเน้นวิชาหลัก คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย เมื่อใกล้สอบแล้วค่อยเรียนพิเศษเพิ่มเติม ก็จะสามารถสอบแข่งขันได้อย่างไม่ยากเย็น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สถาบันบ้านรักความรู้