“บ้านดนตรีครูแป้” คือโรงเรียนสอนดนตรีสำหรับเด็กตั้งอยู่บริเวณใกล้กับตลาดบ้านธาตุดอนไชย ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มองโดยผิวเผิน ห้องแถวสามชั้นเป็นเหมือนโรงเรียนสอนพิเศษทั่วไป แต่เมื่อลองชมภายในอาคารจะพบเห็นเครื่องดนตรีหลากชนิด ทั้งเครื่องสาย เครื่องเป่า กลองชุดและเปียโน ถูกจัดเรียงไว้ในห้องเรียนดนตรีอย่างเป็นระเบียบ

เสียงดนตรีเปียโนและเครื่องสายไวโอลินอาจฟังมิไพเราะสลักใจ ด้วยเสียงดนตรีถูกเล่นด้วยเด็กตัวน้อยซึ่งเริ่มหัด แต่เมื่อลองดูใบหน้าอันเอาจริงเอาจังของเด็กน้อยรวมถึงใบหน้าผู้ปกครองซึ่งรอคอยอยู่ด้านนอกก็รู้ได้แน่นอนว่า อนาคตแห่งเสียงดนตรีที่เราจะได้รับฟังในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะจับใจ

จ่าอากาศโทสราวุธ  ตั้งประเสริฐ ครูสอนดนตรีและเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีบ้านดนตรีครูแป้ เล่าเรื่องราวของเสียงดนตรีของเด็กเหล่านี้ว่า ก่อนจะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีเขาเคยรับราชการทหารยศจ่าอากาศโทของกองทัพอากาศ สอบติดเป็นที่หนึ่งของรุ่น จากนั้นสอบชิงทุนเรียนเรียบเรียงเสียงประสาน หลังจากนั้นลาออกมาประกอบอาชีพพ่อค้าที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

หลายปีผ่าน อาจารย์เสรี พรมเมือง อาจารย์ประจำโรงเรียนอนุบาลบัวสถาน ทราบว่ามีครูสอนดนตรีดุริยางคศิลป์ท่านจึงเชิญจ่าอากาศโทสราวุธฯให้เป็นอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนอนุบาลบัวสถาน ต่อมาลูกศิษย์รุ่นนั้นก็แข่งขันได้รับรางวัลระดับจังหวัด นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดบ้านตนเองสอนดนตรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หลังแต่งงานจ่าอากาศโทสราวุธฯย้านถิ่นมาพำนักอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประกอบอาชีพเป็นครูใหญ่โรงเรียนรักษ์เปียโน ต่อมาในปี 2555 ก็เริ่มเปิดโรงเรียนสอนดนตรีของตนเองชื่อ “บ้านดนตรีครูแป้”

“สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนดนตรีคือตัวโน๊ต การอ่านตัวโน๊ต อ่านภาษาดนตรี เปรียบเหมือนการอ่านหนังสือ เมื่ออ่านหนังสือเป็น อ่านตัวโน๊ตเป็น คุณก็สามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้เมื่ออ่านตัวโน๊ต”

การสอนดนตรีให้กับเด็กในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ยุคเริ่มต้นยังไม่ถึงแก่นแท้ของดนตรี การเรียนการสอนดนตรียังไม่มีมาตรฐานรองรับอันเป็นสากล เด็กหลายคนเรียนดนตรีแต่ไม่สามารถต่อยอดการเรียน หลายคนเรียนดนตรีในโรงเรียนแต่ต้องกลับมาเรียนดนตรีใหม่เพราะไม่มีมาตรฐานรองรับ ผมก็เลยนำความรู้ของตนเองมาสอนให้กับเด็กนักเรียน

ตอนเริ่มเปิดโรงเรียนสอนดนตรีผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นว่าจะสอนดนตรีได้เพราะทราบว่าเป็นพ่อค้าขายของในตลาดนัด นักเรียนมีจำนวนไม่ถึง 10 คน ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ 100 คน มีครูสอนดนตรีประจำอยู่โรงเรียนดนตรีจำนวน 4 คน สอนดนตรีโดยมิต้องคำนึงถึงเรื่องของอายุเพราะการเรียนการสอนของเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกัน สอนเด็กอายุ 3 ขวบ กับสอนผู้ใหญ่อายุ 60 ปี เหมือนกัน ฉะนั้นแล้วการเรียนดนตรีตอนอายุมากไม่ใช่เส้นแบ่งด้านการเรียนรู้ด้านดนตรี แต่การเรียนดนตรีควรปูพื้นฐานที่ถูกต้องมาแต่ต้น บางคนเรียนดนตรีมาแบบผิดๆ พอเริ่มเรียนดนตรีก็ต้องแก้ไขทำให้เรียนดนตรีได้ช้า

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้เด็กเรียนดนตรีให้ประสบผลสำเร็จมีข้อคิดอยู่ 3 ประการ คือ 1.ต้องมีระเบียบวินัย เวลาเรียนต้องเชื่อฟังครูสอน  2.ต้องขยัน พื้นฐานของนักดนตรีต้องขยันเล่น ขยันซ้อมดนตรี 3. ต้องอดทนเพราะนักดนตรีต้องซ้อมดนตรีอยู่ตลอด นักดนตรีที่ประสบความสำเร็จซ้อมดนตรีวันละ 3-8 ชั่วโมง การเรียนดนตรีบางครั้งเป็นเรื่องซ้ำซากจึงต้องมีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงความสามารถ ไม่ต้องอลังการ เป็นการแสดงแบบบ้านๆ เช่น แสดงบนถนนคนเดิน แสดงในงานฤดูหนาวประจำปี

ประการสำคัญสำหรับการเรียนการสอนดนตรีคือการอ่านตัวโน้ต เพราะการอ่านตัวโน้ตและระเบียบวินัยในการเล่นดนตรีเป็นพื้นฐานของการเรียนดนตรี เมื่อเด็กเติบโตสามารถนำความรู้ด้านดนตรีไปต่อยอด สามารถสอบกับสถาบัน ABRSM หรือ The Assiociated Board of The Royul School of Music ซึ่งเป็นมาตรฐานการันตี การสอบประกอบด้วย เพลง สเกล และโสตประสาท

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการวัดแววเด็กว่าสามารถเล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนได้ดี สิ่งที่ตัดสินคือความชอบของเด็กเอง หากเด็กได้สัมผัสเครื่องดนตรี ได้ลองเล่นแล้วรู้สึกชอบนั่นคือสิ่งที่เด็กจะเล่นได้ดีเพราะ “ดนตรีเป็นสิ่งที่เด็กเลือกเอง”

บ้านดนตรีครูแป้ 093 140 9550 ,083 471 7299