คงศักดิ์  ธรานิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจพะเยา คุ้มค่าหรือไม่กับการสร้างสนามบินพะเยา? จังหวัดพะเยาสูญงบประมาณในโครงการพัฒนา 130 ล้านบาทได้อย่างไร? ทิศทางเติบโตทางเศรษฐกิจพะเยาควรไปทางใด? การพัฒนาระบบลอจิสติกเป็นคำตอบของการพัฒนาใช่หรือไม่?

เศรษฐกิจพะเยาเป็นอย่างไร

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเล็กคงพัฒนาได้ตามศักยภาพ หลายสิ่งยังขาดไม่สมบูรณ์แบบ เศรษฐกิจเมืองพะเยาพึ่งพิงการเกษตรเป็นหลัก การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการศึกษา การก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาดึงหนุ่มสาวจำนวนมากเขามาอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา นั่นทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาเติบโต

สนามบินจะทำให้เศรษฐกิจพะเยาเติบโต?

สนามบินเป็นเพียงประเด็นการเมืองซึ่งผมไม่อยากกล่าวถึง โดยหลักการพื้นฐานการลงทุนควรคำนึงถึงความคุ้มค่า หากสร้างสนามบินต้องถามคนพะเยาว่ามีกี่คนที่เดินทางด้วยสนามบิน หากลองศึกษารูปแบบจากสนามบินเชียงรายพึ่งได้กำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สนามบินโคราชขาดทุนจนต้องปิดสนามบิน ฉะนั้นแล้วต้องมองถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก

จังหวัดพะเยาควรพัฒนาทางใด?

สำหรับผมคิดว่าควรพัฒนาระบบลอจิสติก ระบบขนส่งคมนาคม ช่วงสิบปีที่ผ่านมาหอการค้าพะเยาผลักดันให้มีการเปิดด่านการค้าชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ารวมถึงการท่องเที่ยว เมื่อมีการเปิดด่านบ้านฮวกอย่างสมบูรณ์แบบทั้งประเทศไทยและลาวจะได้ประโยชน์ ทั้งเรื่องการค้าขายและการท่องเที่ยว

ด่านบ้านฮวกดันเศรษฐกิจเติบโต?

เมื่อเปิดด่านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น สินค้าเกษตรคนไทยสามารถผ่านเส้นทางลาว ผ่านเตียนเบียนฟู เวียดนาม สู่หนากิ่ง ประเทศจีน เราต้องยอมรับว่า สินค้าเกษตรพะเยายังสู้จังหวัดอื่นไม่ได้ ลำไยพะเยาสู้ลำพูน เชียงใหม่ ไม่ได้ แต่มีข้อได้เปรียบด้านการเดินทางที่ใกล้กว่า หากพะเยาเชื่อมเส้นทางสู่จีนผ่านด่านบ้านฮวกระยะทางเพียง 200 กิโลเมตร แต่ด่านการค้าชายแดนจังหวัดอื่นระยะทางถึง 400 กิโลเมตร

อุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจ?

ปัญหาแรกคือการสำรวจข้อมูล ผมพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานจังหวัดพะเยาสูงถึง 315 ต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน ถือว่าแพง ตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นความผิดพลาดและกระทบต่อการลงทุนในจังหวัดพะเยา กลุ่มนักลงทุนไม่ยอมลงทุนเพราะค่าแรงขั้นต่ำมีราคาแพง

อีกปัญหาคือการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ รัฐบาลอนุมัติงบประมาณตามโครงการรวมทั้งหมดจำนวน 343 ล้านบาท แต่จังหวัดพะเยาไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการจนต้องคืนงบประมาณจำนวน 130 ล้านบาทให้กับคลัง นับว่าเป็นเรื่องเสียโอกาสและน่าเสียดายมากสำหรับคนพะเยา

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพะเยา?

โครงการพัฒนาจังหัดพะเยาอันจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา คงมาจากการลงทุนในระบบลอจิสติก ปีนี้พะเยามี 1.โครงการศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยา งบประมาณ 30 ล้านบาท อันสามารถต่อยอดการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่กว๊านพะเยาซึ่งถือเป็นแลนด์มารค์ที่สำคัญของประเทศ 2.โครงการออกแบบถนน 8 เลน ห้วยเคียน-ม.พะเยา พร้อมทางลอดต่างระดับ ม.พะเยา 3.โครงการพัฒนาลอจิสติกสายล้านาตะวันออก ถนนสายมิตรภาพแห่งที่ 4 เทิง เชียงคำ ปง เชียงม่วน สอง แพร่ ถึงสี่แยกอินโดจีน ผมคิดว่าหากจะสร้างเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาให้เติบโต เราควรเริ่มทำในสิ่งเล็กๆให้ดี