“สายลม” ภูมิช อิสร

ดูสิ
สายลมสัญจรมา
ผ่านแผ่นดินถิ่นฟ้ามหาสมุทร
หวีดหวิว เวทนาหมู่มนุษย์
แย่งยุดยศศักดิ์ ชิงชัย
เห็นไหม
สายลมเปลือยเปล่า
ไร้รูปไร้เงาอาศัย
แต่เมื่อมันผ่านไป
หมู่ไม้ค้อมหัวเสมอมา

ภาพ: “Poplars” (1891) by Claude Monet (1840–1926)
จาก: commons.wikimedia.org (public domain)

Kraiwan Sidafong | Facebook