สำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเกิดจากคดีออนไลน์ พ.ศ.2565 จำนวน 91.9 ล้านบาท เรียงลำดับความผิดที่เกิดความเสียหายสูงสุด อันดับ 1. หลอกลวงโทรศัพท์เป็นขบวนการ (Call center) จำนวน 19.8 ล้านบาท อันดับ 2. หลอกให้ลงทุนลักษณะแชร์ จำนวน 17.3 ล้านบาท อันดับ 3. หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม จำนวน 12.8 ล้านบาท จำนวนเรื่องในการแจ้งความออนไลน์ 1,118 เรื่อง อันดับ 1. การหลอกลวงซื้อขายสินค้า จำนวน 311 เรื่อง  อันดับ 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม จำนวน  137 เรื่อง อันดับ 3. หลอกลวงโทรศัพท์เป็นขบสนการ (Call center) จำนวน  127 เรื่อง

เรียงลำดับตามความเสียหาย

อันดับ 1. หลอกลวงโทรศัพท์เป็นขบวนการ (Call center) จำนวน 19.8 ล้านบาท

อันดับ 2. หลอกให้ลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่ จำนวน 17.3 ล้านบาท

อันดับ 3. หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม จำนวน 12.8 ล้านบาท

อันดับ 4. หลอกให้ลงทุนที่ไม่เข้าลักษณะการฉ้อโกงประชาชน  จำนวน 11.6 ล้านบาท

อันดับ 5.  หลอกให้โอนเงิน ไม่เป็นขบวนการ จำนวน 9.2 ล้านบาท

อันดับ 6.  หลอกให้รักแล้วลงทุน จำนวน 4.0 ล้านบาท

อันดับ 7.  หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน จำนวน 3.5 ล้านบาท

อันดับ 8. หลอกให้รักแล้วโอนเงิน จำนวน 3.0 ล้านบาท

อันดับ 9  การหลอกลวงซื้อขายสินค้า จำนวน 2.5 ล้านบาท

ลำดับตามจำนวนเรื่องในการแจ้งความออนไลน์

อันดับ 1. การหลอกลวงซื้อขายสินค้า จำนวน 311 เรื่อง  

อันดับ 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม จำนวน  137 เรื่อง

อันดับ 3. หลอกลวงโทรศัพท์เป็นขบวนการ (Call center) จำนวน  127 เรื่อง

อันดับ 4. หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน  จำนวน  110 เรื่อง

อันดับ 5.  หลอกให้ลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่ จำนวน 99 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565