สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ตำรวจภูธรภาค 6 จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 99 รูป ระหว่าง วันที่ 2 – 12 มกราคม 2566 ณ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดอรัญญิก พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอุโบสถหลวงพ่อโต) Police TV by UCI Media | Facebook